Over OCB

Het zakelijk netwerk van Best

Het Ondernemers Collectief Best verenigt en vertegenwoordigt het bedrijfsleven van Best. OCB is het zakelijke netwerk van Best. Ondernemers gevestigd of wonend in Best zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij het OCB. Belangenbehartiging, netwerken, ontmoeten én ledenvoordeel voor en door ondernemers zijn de drie aandachtsgebieden waarop het OCB haar beleid richt.

Het OCB komt bijeen tijdens ledenvergaderingen en bijeenkomsten, waarbij steeds getracht wordt, naast de bespreking van zuiver lokale aangelegenheden, een actueel en interessant onderwerp aan te snijden, waarvoor een specifieke deskundige wordt uitgenodigd. Vergaderingen en bijeenkomsten kenmerken zich door een informele sfeer en worden besloten met een ‘drankje aan de bar’. Deze vergaderingen worden veelal gecombineerd met een bedrijfsbezoek, waarbij het iedere keer weer opvalt welke inventiviteit en creativiteit de aangeslotenen in hun bedrijven aan de dag weten te leggen.